• Εκδηλώσεις

Εύρεση εκδηλώσεων

Μεταξύ των ημερομηνιών

και

Φιλτράρισμα ανά είδος εκδήλωσης:

Εύρεση περιεχομένου

Φιλτράρισμα περιεχομένου ανά είδος:

Προσεχείς σημαντικές εκδηλώσεις

Event details Location Event type
Πότε: 4/2/2015 - 4/2/2015 United Kingdom Εκδήλωση
Πότε: 10/2/2015 - 10/2/2015 France Εκδήλωση
Πότε: 11/3/2015 - 11/3/2015 France Εκδήλωση
Real Business Live Magazine

Real Business Magazine

Check out the Xerox magazine for real business results here or download the app for your Apple® or Android™ mobile device.

View all magazines

Εικονικές εκδηλώσεις

simple@work highlights

Xerox has always been about simplifying the way work gets done. So we created an event where people could come together and experience this—while giving them access to the best speakers across vari...

Insurance - Digital Transformation Initiatives

Welcome to Xerox’s Digital transformation Initiatives for Insurance where you can gain insights from industry experts on how to leverage technology and data with more innovative methods including s...

The Multi-Media Gallery for Communication and Marketing Services

We invite you to see and hear more about how simplifying the processes of marketing and communications can make budgets go further and improve customer experience.

Outsource Management

This event presents compelling insights and practical advice for outsourcing management executives & professionals from leading IT industy sourcing experts.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Ακολουθήστε μας:
@XeroxEvents Today
Everything you should know about #SimpleAtWork on our app speakers, agenda & much more! Just search for 'simple@work 2015' in your app store